Category Archives: INR 10,000 – INR 15,000

Relationship Manager
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Counter Sales Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Customer Support Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
DTP operator
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Territory Sales Incharge
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Java Developer Fresher
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
HR Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Administrative Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Logistics Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
MIS Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Fresher Electrical Engineer
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Fresher Mechinical Engineer
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Back Office Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Graphics Designer
 • Kolkata
 • 10000 - 15000
Accounts Executive
 • Kolkata
 • 10000 - 15000